Teatrda oynadığı rollar

1938 il

«Şıltaq qızın yumşalması» - Katerina Şekspir

«Don Juan» - Elvira C.B.Molyer

«Həyatın dibində» - Vasilisa M.Qorki

«Mariya Styuard» - Yelizaveta F.Şiller

1956 il

«Ulduz» - Züleyxa S. Ələsgərov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«O olmasın bu olsun» - Sənəm Ü. Hajıbəyov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«Toy kimindir»- Məsmə Musiqi: M. Şamxalov; Libretto: M. Əlizadə; Quruluşçu recisor: S. Turabov

1957 il

«Gözün aydın » - Nargilə Musiqi: F. Əmirov; Libretto: M. Əlizadə; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1958 il

«Arşın malalan» - Jahan Ü.Hacıbəyov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1959 il

« Əlli yaşinda javan»- Kələk xanım , Mələk xanım ,Gülnaz Ü. Hacıbəyov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«Kəndimizin xanımı»- Zemfira Musiqi: Z. Bağırov; Mətn: K. Kərimov, E. Əlibəyli; Quruluşçu recisor: N. Şərifov

1960 il

«Rəisin arvadı»- Afərin Musiqi: S. Rüstəmov; Mətn: M. Əlizadə; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«Evliykən subay»- Pərizad ,Urzad

«Hacı Qara» -Tükəz M. F. Axundov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1961 il

«Hacı Kərimin aya səyahəti» -Fatma Musiqi: A. Rzayev; Mətn: H. Jəmşidi və A. Hüseynov; Quruluşçu recisor: R. Kazımovski

«Tiflis nəğməsi»- Qesiya Musiqi: Ş. Milorava; Libretto: L. Cubabriya; Tərcümə: A. Babayev

«Bir dəqiqə» - Rəxşəndə Musiqi: M. Əlizadə; Mətn: H. Xanməmmədov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1962 il

«Özümüz bilərik» - Şölə xanım Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu recisor: Ə. Ələkpərov

«Gülcamal boşanır»- Reyhan Musiqi: Q. Rzayev ; Libretto: A . Qüdrət; Quruluşçu recisor: N. Şərifov

«Hacı Qara» -Tükəz M. F. Axundov; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov

1963 il

«Səndən mənə yar olmaz»-Mərcan Libretto: M. Əlizadə; Quruluşçu recisor: N. Şərifov

«Olmadı elə ,oldu belə» - Matan Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov,N. Şərifov

«Altı qızın biri pəri» - Cəhrə xala Quruluşçu recisor: Ə. Ələkpərov; Libretto: M. Əlizadə

«Durna » - Şərəf, Nisə Libretto və Musiqi: S. Rüstəmov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«Məşədi İbad» - Sənəm Ü. Hacıbəyov; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

« Gülcamal boşanır»- Reyhan Musiqi: Q.Rzayev; Libretto: A.Qüdrət; Quruluşçu rejisor: N.Şərifov

1964 il

«Ev bizim, sirr bizim» - Əsmət Musiqi: Ş. Qasımova; Libretto: N. Gəncəli; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1965 il

«Höcət eləmə» Libretto: Q. Məmmədov; Musiqi: A. B. Rzayev; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov

«Yetim»- Xanım Musiqi: : S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qasımova; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Milyonçunun dilənçi oğlu » -Mermera Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov

« Qaynana»- Cənnət Libretto: M. Şamxalov; Musiqi: Z. Bağırov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1966 il

«Durna » - Şərəf, Nisə Libretto, Musiqi: S. Rüstəmov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Gözün aydın » - Nargilə Libretto: Z. Cabbarzadə; Musiqi: F. Əmirov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Bizə Bir xal lazımdır» -Rəfiqə Musiqi: T. Hacıyev; Libretto: Cəmşidi və B. Səfəroğlu; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1967 il

«Hardasan ay subaylıq»- Gülyanağ Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qədirzadə; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1968 il

«Axırı yaxşi olar»- Fatma Musiqi:R. Mustafayev; Libretto: R. Zəka; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1969 il

«Beş manatlıq gəlin» - Silbi Libretto: M.S. Ordubadi; Musiqi: S. Rüstəmov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1970 il

«Nənəmin şahlıq quşu»-Cəmilə Musiqi: V. Adıgözəlov; Libretto: A. Kürçaylı; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Sevindik qız axtarır» Məsmə Musiqi: : S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Kavkazskaya plennisa»-Lalə Musiqi: R. Hacıyev; Libretto:Eysman və Krikoryan; Quruluşçu rejisor: Ə. Usubov

«Dağlar qoynunda»- Səltənət Libretto: A. İskəndərov; Musiqi: D. Abbas; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Axırı yaxşi olar»- Fatma Musiqi:R. Mustafayev; Libretto: R. Zəka; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Toy kimindir» - Məsmə Musiqi: M. Şamxalov; Libretto: M. Əlizadə; Quruluşçu rejisor: Q.Həsənov

1971 il

«Həmişəxanım»- Həmişəxanım Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qənizadə; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1972 il

«Hicran» - Qızbacı Musiqi: E. Mahmudbəyov; Libretto:S. Rüstəmov; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Kete və Koto» - Kabato, Barbale Musiqi: V. Dolidze; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1973 il

«Nazxanım naz eləyir» - Nazxanım Musiqi: Allahverdibəyov; Libretto:M. Əlizadə; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1974 il

«Təzə gəlin» - Gülüstan Libretto: S. Dağlı; Musiqi: C. Cahangirov; Quruluşçu rejisor: T. Tağızadə

«Evimizə gəlin gəlir» - Zeynəb Libretto:A. Kürçaylı; Musiqi: V. Adıgözəlov; Quruluşçu recisor: R. Kazımovskiy

1976 il

«Gözün aydın » - Nargilə Libretto: Z. Cabbarzadə; Musiqi: F. Əmirov; Quruluşçu recisor: N. Şərifov

1978 il

«Həyatım mənim, həyatım mənim» - FatmaLibretto: C. Məhəmmədov; Musiqi: T. Bakıxanov və N. Məmmədov

«Ev bizim, sirr bizim» - Əsmət Musiqi: Ş. Axundova; Libretto: N. Gənjəli; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Boşanaq, evlənərik» -Zeynəb Libretto: Ə. Kürçaylı; Musiqi: V. Adıgözəlov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1979 il

«Qızıl toy» - Ballı Musiqi: O. Kazımov; Libretto: R. Heydər; Quruluşçu rejisor: R. Atakişiyev

«Gurultulu məhəbbət» - Cahan ,Bəsirə Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qənizadə; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1980 il

«Yer tutanlar» direktorun arvadı Musiqi: A. Bəbirov; Libretto:F. Mustafayev; Quruluşçu rejisor: V. Abbasov

«Gurultulu məhəbbət» Cahan ,Bəsirə Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qənizadə; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Ulisa moya, ulisa moya» « Perekrestok»- Fatma Musiqi: R. Hacıyev; Libretto: V. Eysman və K. Krikoryan; Quruluşçu rejisor: F. Hacıyev və Z. Hacıyev

1981 il

«Qaçırılmış qız» -Qiyamət Musiqi: R. Mirişli; Libretto: C. Məmmədov; Quruluşçu rejisor: R. Atakişiyev

1982 il

«Nəğməli könül» - Qəmər Musiqi: E. Sabitoğlu; Libretto: X.Hasilova

1982 il

«Lənət şeytana»- Polis, Əzrayıl Libretto: R. Rövşən, F. Aşurov; Musiqi: S. Ələsgərov; Quruluşçu rejisor: R. Atakişiyev

«Ər və Arvad»- Gülpəri Ü.Hacıbəyov; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Dərviş Məstəlişah»- Xanpəri Libretto: M.F. Axundov; Musiqi: Ş. Fətullayev; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«İki ağanın Bir nökəri»- Ziraldina Libretto: K. Haldoni; Musiqi: Ş. Fətullayev

«Xoş gün»- Kassir

«Məhəbbət gülü »- Zivər xanım M. Hüseynov

«Ürək çalanlar»- Tərlan Libretto:M.S. Ordubadi; Musiqi: F.Əmirov

«Kəndimizin mahnısı»- Zemfira Libretto: K. Kərimov və Ə. Əlibəyli; Musiqi: Z.Nərimanov

«Qızıl axtaranlar»- Rəxşəndə Libretto: H. Seyidbəyli; Musiqi: T. Quliyev «Qonşumuzda Bir oğlan var»- Güləndam Libretto: M. Əlizadə; Musiqi: R. Mustafayev

«Sevgilimin anası»- Gülbadam Libretto: K. Xuqayev; Musiqi: A. Ovanov; Quruluşçu rejisor: Cahangir Novruzov