Teatrda oynadığı rollar
1938 il
«Şıltaq qızın yumşalması» - Katerina
Şekspir

«Don Juan» - Elvira
C.B.Molyer

«Həyatın dibində» - Vasilisa
M.Qorki

«Mariya Styuard» - Yelizaveta
F.Şiller
1956 il
«Ulduz» - Züleyxa
S. Ələsgərov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«O olmasın bu olsun» - Sənəm
U. Hajıbəyov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«Toy kimindir»- Məsmə
Musiqi: M. Şamxalov; Libretto: M. Əlizadə; Quruluşçu recisor: S. Turabov

1957 il
«Gözün aydın » - Nargilə
Musiqi: F. Əmirov; Libretto: M. Əlizadə;
Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1958 il
«Arşın malalan» - Jahan
Ü.Hacıbəyov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1959 il
« Əlli yaşinda javan»- Kələk xanım , Mələk xanım ,Gülnaz
Ü. Hacıbəyov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«Kəndimizin xanımı»- Zemfira
Musiqi: Z. Bağırov; Mətn: K. Kərimov, E. Əlibəyli; Quruluşçu recisor: N. Şərifov

1960 il
«Rəisin arvadı»- Afərin
Musiqi: S. Rüstəmov; Mətn: M. Əlizadə; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

« Evliykən subay»- Pərizad ,Urzad

«Hacı Qara» -Tükəz
M. F. Axundov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1961 il
«Hacı Kərimin aya səyahəti» -Fatma
Musiqi: A. Rzayev; Mətn: H. Jəmşidi və A. Hüseynov; Quruluşçu recisor: R. Kazımovski

«Tiflis nəğməsi»- Qesiya
Musiqi: Ş. Milorava; Libretto: L. Cubabriya; Tərcümə: A. Babayev

«Bir dəqiqə» - Rəxşəndə
Musiqi: M. Əlizadə; Mətn: H. Xanməmmədov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

1962 il
«Özümüz bilərik» - Şölə xanım
Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu recisor: Ə. Ələkpərov

«Gülcamal boşanır»- Reyhan
Musiqi: Q. Rzayev ; Libretto: A . Qüdrət; Quruluşçu recisor: N. Şərifov

«Hacı Qara» -Tükəz
M. F. Axundov; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov

1963 il
«Səndən mənə yar olmaz»-Mərcan
Libretto: M. Əlizadə; Quruluşçu recisor: N. Şərifov

«Olmadı elə ,oldu belə» - Matan
Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov,N. Şərifov

«Altı qızın biri pəri» - Cəhrə xala
Quruluşçu recisor: Ə. Ələkpərov; Libretto: M. Əlizadə

«Durna » - Şərəf, Nisə
Libretto və Musiqi: S. Rüstəmov; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«Məşədi İbad» - Sənəm
Ü. Hacıbəyov; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

« Gülcamal boşanır»- Reyhan
Musiqi: Q.Rzayev; Libretto: A.Qüdrət; Quruluşçu rejisor: N.Şərifov

1964 il
«Ev bizim, sirr bizim» - Əsmət
Musiqi: Ş. Qasımova; Libretto: N. Gəncəli; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1965 il

«Höcət eləmə»
Libretto: Q. Məmmədov; Musiqi: A. B. Rzayev; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov

«Yetim»- Xanım
Musiqi: : S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qasımova; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Milyonçunun dilənçi oğlu » -Mermera
Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu rejisor: Ə. Ələkpərov

« Qaynana»- Cənnət
Libretto: M. Şamxalov; Musiqi: Z. Bağırov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1966 il
«Durna » - Şərəf, Nisə
Libretto, Musiqi: S. Rüstəmov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Gözün aydın » - Nargilə
Libretto: Z. Cabbarzadə; Musiqi: F. Əmirov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Bizə Bir xal lazımdır» -Rəfiqə
Musiqi: T. Hacıyev; Libretto: Cəmşidi və B. Səfəroğlu; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1967 il
«Hardasan ay subaylıq»- Gülyanağ
Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qədirzadə; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1968 il
«Axırı yaxşi olar»- Fatma
Musiqi:R. Mustafayev; Libretto: R. Zəka; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1969 il
«Beş manatlıq gəlin» - Silbi
Libretto: M.S. Ordubadi; Musiqi: S. Rüstəmov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1970 il
«Nənəmin şahlıq quşu»-Cəmilə
Musiqi: V. Adıgözəlov; Libretto: A. Kürçaylı; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Sevindik qız axtarır» Məsmə
Musiqi: : S. Ələsgərov; Libretto: Ş. Qurbanov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Kavkazskaya plennisa»-Lalə
Musiqi: R. Hacıyev; Libretto:Eysman və Krikoryan; Quruluşçu rejisor: Ə. Usubov

«Dağlar qoynunda»- Səltənət
Libretto: A. İskəndərov; Musiqi: D. Abbas; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Axırı yaxşi olar»- Fatma
Musiqi:R. Mustafayev; Libretto: R. Zəka; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Toy kimindir» - Məsmə
Musiqi: M. Şamxalov; Libretto: M. Əlizadə; Quruluşçu rejisor: Q.Həsənov

1971 il
«Həmişəxanım»- Həmişəxanım
Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qənizadə; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

1972 il
«Hicran» - Qızbacı
Musiqi: E. Mahmudbəyov; Libretto:S. Rüstəmov; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Kete və Koto» - Kabato, Barbale
Musiqi: V. Dolidze; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli


1973 il
«Nazxanım naz eləyir» - Nazxanım
Musiqi: Allahverdibəyov; Libretto:M. Əlizadə; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1974 il

«Təzə gəlin» - Gülüstan
Libretto: S. Dağlı; Musiqi: C. Cahangirov; Quruluşçu rejisor: T. Tağızadə

«Evimizə gəlin gəlir» - Zeynəb
Libretto:A. Kürçaylı; Musiqi: V. Adıgözəlov; Quruluşçu recisor: R. Kazımovskiy


1976 il

«Gözün aydın » - Nargilə
Libretto: Z. Cabbarzadə; Musiqi: F. Əmirov; Quruluşçu recisor: N. Şərifov


1978 il

«Həyatım mənim, həyatım mənim» - Fatma
Libretto: C. Məhəmmədov; Musiqi: T. Bakıxanov və N. Məmmədov

«Ev bizim, sirr bizim» - Əsmət
Musiqi: Ş. Axundova; Libretto: N. Gənjəli; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Boşanaq, evlənərik» -Zeynəb
Libretto: Ə. Kürçaylı; Musiqi: V. Adıgözəlov; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1979 il
«Qızıl toy» - Ballı
Musiqi: O. Kazımov; Libretto: R. Heydər; Quruluşçu rejisor: R. Atakişiyev

«Gurultulu məhəbbət» - Cahan ,Bəsirə
Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qənizadə; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

1980 il
«Yer tutanlar» direktorun arvadı
Musiqi: A. Bəbirov; Libretto:F. Mustafayev; Quruluşçu rejisor: V. Abbasov

«Gurultulu məhəbbət» Cahan ,Bəsirə
Musiqi: S. Ələsgərov; Libretto: S. Qənizadə; Quruluşçu rejisor: N. Şərifov

«Ulisa moya, ulisa moya» « Perekrestok»- Fatma
Musiqi: R. Hacıyev; Libretto: V. Eysman və K. Krikoryan; Quruluşçu rejisor: F. Hacıyev və Z. Hacıyev

1981 il
«Qaçırılmış qız» -Qiyamət
Musiqi: R. Mirişli; Libretto: C. Məmmədov; Quruluşçu rejisor: R. Atakişiyev
1982 il
«Nəğməli könül» - Qəmər
Musiqi: E. Sabitoğlu; Libretto: X.Hasilova
1984 il
«Lənət şeytana»- Polis, Əzrayıl
Libretto: R. Rövşən, F. Aşurov; Musiqi: S. Ələsgərov; Quruluşçu rejisor: R. Atakişiyev

«Ər və Arvad»- Gülpəri
Ü.Hacıbəyov; Quruluşçu rejisor: Ş. Bədəlbəyli

«Dərviş Məstəlişah»- Xanpəri
Libretto: M.F. Axundov; Musiqi: Ş. Fətullayev; Quruluşçu recisor: Ş. Bədəlbəyli

«İki ağanın Bir nökəri»- Ziraldina
Libretto: K. Haldoni; Musiqi: Ş. Fətullayev

«Xoş gün»- Kassir

«Məhəbbət gülü »- Zivər xanım
M. Hüseynov

«Ürək çalanlar»- Tərlan
Libretto:M.S. Ordubadi; Musiqi: F.Əmirov

«Kəndimizin mahnısı»- Zemfira
Libretto: K. Kərimov və Ə. Əlibəyli; Musiqi: Z.Nərimanov

«Qızıl axtaranlar»- Rəxşəndə
Libretto: H. Seyidbəyli; Musiqi: T. Quliyev
«Qonşumuzda Bir oğlan var»- Güləndam
Libretto: M. Əlizadə; Musiqi: R. Mustafayev

«Sevgilimin anası»- Gülbadam
Libretto: K. Xuqayev; Musiqi: A. Ovanov; Quruluşçu rejisor: Cahangir Novruzov

 
 
:::: Anons ::::

Mayın 31-də Rusiyanın məşhur “Krasnoye Sormovo” gəmiqayırma zavodunda yeni RST22 layihəsi əsasında hazırlanan tankerinin təntənəli suya buraxılma mərasimi keçirilib...

Ətraflı

 
 Mükafatlar
 Mətbuatda
 Atası - Zeynəlov Cahanqir Məşədi Rza oğlu
 Oğlu - Novruzov Cahanqir Mütəllib oğlu
 “Nəsibə Zeynalova” tankeri
 Sayt haqqında
 
 
 
 
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti
Nəsibə xanım Zeynalovanın 90 illik yubileyinə həsr olunur.
Designed by: FG